Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 3 uur (180 minuten) dieetadvisering per kalenderjaar. Houd er rekening mee dat dieetadvisering (net als alle andere specialismen in Nederland) onder het eigen risico valt. Dit eigen risico is wettelijk vastgesteld op een minimum van 385,- per kalenderjaar.

De eerste 3 uur zullen dus altijd eerst van het eigen risico af worden gehaald. Vervolgens word er in sommige gevallen vanuit een aanvullende verzekering ook nog een aantal uren vergoed. Omdat dit bij iedere zorgverzekeraar anders is wordt u geadviseerd uw zorgverzekeraar hierover te raadplegen.

FoodMood Diëtist heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekend dat de vergoeding waar u recht op heeft rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. U ontvang hiervan geen rekening. Wanneer de limiet van deze vergoeding is bereikt zal deze wel naar de cliënt word gestuurd.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw consulten zelf te betalen. Hiervoor gelden dezelfde tarieven die de zorgverzekeraar rekent.

Voor kinderen gelden andere zorgafspraken. Kinderen hebben geen eigen risico en krijgen daarom tot en met 18 jaar deze volledige 3 uur per kalenderjaar vergoed.

Tarieven

Per zorgverzekeraar kunnen de uurtarieven hier en daar variëren. Gemiddeld ligt het tarief rond de 15 euro per kwartier (60 euro per uur).

Afzeggen & niet nagekomen afspraken

Voor het afzeggen of verplaatsen van een afspraak geld een annuleringstermijn van 24 uur. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur word afgezegd of zonder afmelding niet word nagekomen word deze in rekening gebracht. Dit word niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Verwijzing

Officieel is de diëtist voor iedereen toegankelijk. Dit houdt in dat er voor vergoeding bij de meeste zorgverzekeraars geen verwijzing van de (huis)arts meer nodig is. Echter kan dit per zorgverzekeraar verschillen. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar.

Voor een verwijsbrief kun je langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan word de verwijsbrief verstuurd.

De volgende zorgverzekeraars vragen wel om een verwijzing: CZ, Delta Loyd, De Friesland, Kiemer en OHRA